Văn bản "Công văn số 3752/BHXH-CĐCS về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/07.2013 và được thay thế bởi Quyết định 25/QĐ-BHXH năm 2014 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 08/01/2014

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/07/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 3752/BHXH-CĐCS về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 3752/BHXH-CĐCS Ngày ban hành 10/10/2007
Ngày có hiệu lực 10/10/2007 Ngày hết hiệu lực 26/07/2013
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn số 3752/BHXH-CĐCS về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close