Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn số 380/BHXH-BH ngày 19/02/2004 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn cấp sổ BHXH đối với lao động nghỉ chờ việc trước 01/01/1995

Số hiệu 380/BHXH-BH Ngày ban hành 19/02/2004
Ngày có hiệu lực 19/02/2004 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn số 380/BHXH-BH ngày 19/02/2004 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn cấp sổ BHXH đối với lao động nghỉ chờ việc trước 01/01/1995
Mục lục

Mục lục

Close