Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/06/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Hướng dẫn 208/HD-SNV-STC-BTCTU-BHXH năm 2015 thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu 208/HD-SNV-STC-BTCTU-BHXH Ngày ban hành 30/06/2015
Ngày có hiệu lực 30/06/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Hướng dẫn 208/HD-SNV-STC-BTCTU-BHXH năm 2015 thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do tỉnh Tây Ninh ban hành
Mục lục

Mục lục

Close