Văn bản "Luật Bảo vệ môi trường 1993" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2006

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Luật Bảo vệ môi trường 1993

Số hiệu 29-L/CTN Ngày ban hành 27/12/1993
Ngày có hiệu lực 10/01/1994 Ngày hết hiệu lực 01/07/2006
Nơi ban hành Quốc hội Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Luật Bảo vệ môi trường 1993
Mục lục

Mục lục

Close