Văn bản "Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội 1980" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 18/04.1992 và được thay thế bởi Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội 1992, có hiệu lực từ 18/04/1992

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 18/04/1992

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội 1980

Số hiệu 250-LCT Ngày ban hành 18/12/1980
Ngày có hiệu lực 20/12/1980 Ngày hết hiệu lực 18/04/1992
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội 1980
Mục lục

Mục lục

Close