Văn bản "Luật Hàng hải 1990" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2006 và được thay thế bởi Bộ luật Hàng hải 2005, có hiệu lực từ 01/01/2006

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Luật Hàng hải 1990

Số hiệu 42-LCT/HĐNN8 Ngày ban hành 30/06/1990
Ngày có hiệu lực 01/01/1991 Ngày hết hiệu lực 01/01/2006
Nơi ban hành Quốc hội Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Luật Hàng hải 1990
Mục lục

Mục lục

Close