Văn bản "Luật Hàng không dân dụng 1991" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2007 và được thay thế bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006, có hiệu lực từ 01/01/2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Luật Hàng không dân dụng 1991

Số hiệu 63-LCT/HĐNN8 Ngày ban hành 26/12/1991
Ngày có hiệu lực 01/06/1992 Ngày hết hiệu lực 01/01/2007
Nơi ban hành Quốc hội Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Luật Hàng không dân dụng 1991
Mục lục

Mục lục

Close