Văn bản "Luật Thuế Lợi tức 1990" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 22/05.1997 và được thay thế bởi Luật hình sự sửa đổi 1997, có hiệu lực từ 22/05/1997

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 22/05/1997

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Luật Thuế Lợi tức 1990

Số hiệu 270b-NQ/HĐNN8 Ngày ban hành 30/06/1990
Ngày có hiệu lực 01/10/1990 Ngày hết hiệu lực 22/05/1997
Nơi ban hành Quốc hội Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Luật Thuế Lợi tức 1990
Mục lục

Mục lục

Close