Văn bản "Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 1983" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 11/07.1990 và được thay thế bởi Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 1989, có hiệu lực từ 11/07/1990

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 11/07/1990

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 1983

Số hiệu 11-LCT/HĐNN7 Ngày ban hành 30/06/1983
Ngày có hiệu lực 09/07/1983 Ngày hết hiệu lực 11/07/1990
Nơi ban hành Quốc hội Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 1983
Mục lục

Mục lục

Close