Văn bản "Luật xây dựng 2003" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2015 và được thay thế bởi Luật Xây dựng 2014, có hiệu lực từ 01/01/2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Luật xây dựng 2003

Số hiệu 16/2003/QH11 Ngày ban hành 26/11/2003
Ngày có hiệu lực 01/07/2004 Ngày hết hiệu lực 01/01/2015
Nơi ban hành Quốc hội Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Luật xây dựng 2003
Mục lục

Mục lục

Close