Văn bản "Nghị định 05/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2010 và được thay thế bởi Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên 2009, có hiệu lực từ 01/07/2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 05/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên

Số hiệu 05/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 19/01/2009
Ngày có hiệu lực 19/01/2009 Ngày hết hiệu lực 01/07/2010
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 05/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên
Mục lục

Mục lục

Close