Văn bản "Nghị định 07/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 160/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoáng sản và Luật Khoáng sản sửa đổi" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2011 và được thay thế bởi Nghị định 15/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản, có hiệu lực từ 25/04/2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 07/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 160/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoáng sản và Luật Khoáng sản sửa đổi

Số hiệu 07/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 22/01/2009
Ngày có hiệu lực 08/03/2009 Ngày hết hiệu lực 01/07/2011
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 07/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 160/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoáng sản và Luật Khoáng sản sửa đổi
Mục lục

Mục lục

Close