Văn bản "Nghị định 11/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Xuất bản" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/03.2014 và được thay thế bởi Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản, có hiệu lực từ 01/03/2014

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/03/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 11/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Xuất bản

Số hiệu 11/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 10/02/2009
Ngày có hiệu lực 27/03/2009 Ngày hết hiệu lực 01/03/2014
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 11/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Xuất bản
Mục lục

Mục lục

Close