Văn bản "Nghị định 113/2003/NĐ-CP về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/02.2014 và được thay thế bởi Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón, có hiệu lực từ 01/02/2014

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/02/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 113/2003/NĐ-CP về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Số hiệu 113/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 07/10/2003
Ngày có hiệu lực 23/10/2003 Ngày hết hiệu lực 01/02/2014
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 113/2003/NĐ-CP về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
Mục lục

Mục lục

Close