Văn bản "Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/06.2012 và được thay thế bởi Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có hiệu lực từ 01/06/2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/06/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Số hiệu 116/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 12/11/2016
Ngày có hiệu lực 29/10/2003 Ngày hết hiệu lực 01/06/2012
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Mục lục

Mục lục

Close