Văn bản "Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 06/12.2000

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 06/12/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng

Số hiệu 117/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 11/09/2018
Ngày có hiệu lực 01/11/2018 Ngày hết hiệu lực 06/12/2000
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụngậ
Mục lục

Mục lục

Close