Văn bản "Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 05/08.2015 và được thay thế bởi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ 05/08/2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 05/08/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Số hiệu 12/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 12/02/2009
Ngày có hiệu lực 02/04/2009 Ngày hết hiệu lực 05/08/2015
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Mục lục

Mục lục

Close