Văn bản " Nghị định 133/2003/NĐ-CP bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm Nghị định 67/2001/NĐ-CP" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/09.2013 và được thay thế bởi Nghị định 82/2013/NĐ-CP về danh mục chất ma túy và tiền chất, có hiệu lực từ 15/09/2013

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/09/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 133/2003/NĐ-CP bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm Nghị định 67/2001/NĐ-CP

Số hiệu 133/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 06/11/2003
Ngày có hiệu lực 28/11/2003 Ngày hết hiệu lực 15/09/2013
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 133/2003/NĐ-CP bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm Nghị định 67/2001/NĐ-CP
Mục lục

Mục lục

Close