Văn bản "Nghị định 14/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật giao thông đường bộ" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2009 và được thay thế bởi Luật giao thông đường bộ 2008, có hiệu lực từ 01/07/2009

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 14/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật giao thông đường bộ

Số hiệu 14/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 19/02/2003
Ngày có hiệu lực 04/04/2003 Ngày hết hiệu lực 01/07/2009
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 14/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật giao thông đường bộ
Mục lục

Mục lục

Close