Văn bản "Nghị định 148/2007/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/06.2012 và được thay thế bởi Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện, có hiệu lực từ 01/06/2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/06/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 148/2007/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Số hiệu 148/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 25/09/2007
Ngày có hiệu lực 21/10/2007 Ngày hết hiệu lực 01/06/2012
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 148/2007/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Mục lục

Mục lục

Close