Văn bản "Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 20/10.2011 và được thay thế bởi Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và xuất khẩu của nhà nước, có hiệu lực từ 20/10/2011

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 20/10/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Số hiệu 151/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 20/12/2006
Ngày có hiệu lực 16/01/2007 Ngày hết hiệu lực 20/10/2011
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
Mục lục

Mục lục

Close