Văn bản "Nghị định 160/2003/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 14/08.2006 và được thay thế bởi Nghị định 71/2006/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, có hiệu lực từ 14/08/2006

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 14/08/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 160/2003/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

Số hiệu 160/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 18/12/2003
Ngày có hiệu lực 06/01/2004 Ngày hết hiệu lực 14/08/2006
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 160/2003/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam
Mục lục

Mục lục

Close