Văn bản "Nghị định 163/2005/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/03.2016 và được thay thế bởi Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm, có hiệu lực từ 15/03/2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/03/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 163/2005/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn

Số hiệu 163/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 29/12/2005
Ngày có hiệu lực 21/01/2006 Ngày hết hiệu lực 15/03/2016
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 163/2005/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng muối iốt cho người ăn
Mục lục

Mục lục

Close