Văn bản "Nghị định 166/2007/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 21/05.2009 và được thay thế bởi Nghị định 33/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung, có hiệu lực từ 21/05/2009

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 21/05/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 166/2007/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung

Số hiệu 166/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 16/11/2007
Ngày có hiệu lực 01/01/2008 Ngày hết hiệu lực 21/05/2009
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 166/2007/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung
Mục lục

Mục lục

Close