Văn bản "Nghị định 17/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2007/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2018 và được thay thế bởi Nghị định 124/2017/NĐ-CP năm 2017 về việc Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí của Chính phủ ngày 15/11/2017, có hiệu lực từ 01/01/2018

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 17/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2007/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Tên tiếng Anh Decree No. 17/2009/ND-CP of February 16, 2009, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 121/2007/ND-CP of July 25, 2007, providing for offshore direct investment in petroleum activities
Số hiệu 17/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 16/02/2009
Ngày có hiệu lực 06/04/2009 Ngày hết hiệu lực 01/01/2018
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 17/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2007/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
Mục lục

Mục lục

Close