Văn bản "Nghị định 17/2011/NĐ-CP bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với chất thuộc danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 67/2001/NĐ-CP và Nghị định 163/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2001/NĐ-CP" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/09.2013 và được thay thế bởi Nghị định 82/2013/NĐ-CP về danh mục chất ma túy và tiền chất, có hiệu lực từ 15/09/2013

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/09/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 17/2011/NĐ-CP bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với chất thuộc danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 67/2001/NĐ-CP và Nghị định 163/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2001/NĐ-CP

Số hiệu 17/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 22/02/2011
Ngày có hiệu lực 10/04/2011 Ngày hết hiệu lực 15/09/2013
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 17/2011/NĐ-CP bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với chất thuộc danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 67/2001/NĐ-CP và Nghị định 163/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2001/NĐ-CP
Mục lục

Mục lục

Close