Văn bản "Nghị định 27/2003/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 25/10.2006 và được thay thế bởi Nghị định 108/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đầu tư, có hiệu lực từ 25/10/2006

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 25/10/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 27/2003/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Số hiệu 27/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 19/03/2003
Ngày có hiệu lực 07/05/2003 Ngày hết hiệu lực 25/10/2006
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 27/2003/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2000/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Mục lục

Mục lục

Close