Văn bản "Nghị định 30/2006/NĐ-CP về thống kê khoa học và công nghệ" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 20/03.2019 và được thay thế bởi Nghị định 12/2019/NĐ-CP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 20/03/2019

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 20/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 30/2006/NĐ-CP về thống kê khoa học và công nghệ

Số hiệu 30/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 29/03/2006
Ngày có hiệu lực 20/04/2006 Ngày hết hiệu lực 20/03/2019
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 30/2006/NĐ-CP về thống kê khoa học và công nghệ
Mục lục

Mục lục

Close