Văn bản "Nghị định 34/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 30/05.2008 và được thay thế bởi Nghị định 51/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải, có hiệu lực từ 30/05/2008

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 30/05/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 34/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu 34/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 04/04/2003
Ngày có hiệu lực 16/05/2003 Ngày hết hiệu lực 30/05/2008
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 34/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
Mục lục

Mục lục

Close