Văn bản " Nghị định 36/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/02.2008 và được thay thế bởi Nghị định 17/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ 26/02/2008

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/02/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 36/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Số hiệu 36/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 04/04/2003
Ngày có hiệu lực 16/05/2003 Ngày hết hiệu lực 26/02/2008
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 36/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Mục lục

Mục lục

Close