Văn bản "Nghị định 37/2011/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 48/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/10.2012 và được thay thế bởi Nghị định 61/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, có hiệu lực từ 01/10/2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/10/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 37/2011/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 48/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Số hiệu 37/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 23/05/2011
Ngày có hiệu lực 10/07/2011 Ngày hết hiệu lực 01/10/2012
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 37/2011/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 48/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Mục lục

Mục lục

Close