Văn bản "Nghị định 48/2006/NĐ-CP về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 13/01.2009 và được thay thế bởi Nghị định 129/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ 13/01/2009

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 13/01/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 48/2006/NĐ-CP về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Số hiệu 48/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 17/05/2006
Ngày có hiệu lực 10/06/2006 Ngày hết hiệu lực 13/01/2009
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 48/2006/NĐ-CP về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Mục lục

Mục lục

Close