Văn bản "Nghị định 49/2006/NĐ-CP về việc đăng ký và mua, bán tàu biển" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/06.2009 và được thay thế bởi Nghị định 29/2009/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán tàu biển, có hiệu lực từ 01/06/2009

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/06/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 49/2006/NĐ-CP về việc đăng ký và mua, bán tàu biển

Số hiệu 49/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 18/05/2006
Ngày có hiệu lực 12/06/2006 Ngày hết hiệu lực 01/06/2009
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 49/2006/NĐ-CP về việc đăng ký và mua, bán tàu biển
Mục lục

Mục lục

Close