Văn bản "Nghị định 52/2006/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/12.2011 và được thay thế bởi Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực từ 01/12/2011

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 52/2006/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Số hiệu 52/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 19/05/2006
Ngày có hiệu lực 01/07/2006 Ngày hết hiệu lực 01/12/2011
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 52/2006/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Mục lục

Mục lục

Close