Văn bản "Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2017 và được thay thế bởi Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 30/09/2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước

Số hiệu 60/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 06/06/2003
Ngày có hiệu lực 01/01/2004 Ngày hết hiệu lực 01/01/2017
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước
Mục lục

Mục lục

Close