Văn bản "Nghị định 63/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/01.2008 và được thay thế bởi Nghị định 185/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực từ 15/01/2008

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/01/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 63/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin

Số hiệu 63/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 11/06/2003
Ngày có hiệu lực 15/07/2003 Ngày hết hiệu lực 15/01/2008
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 63/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin
Mục lục

Mục lục

Close