Văn bản "Nghị định 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2013 và được thay thế bởi Nghị định 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, có hiệu lực từ 01/07/2013

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Số hiệu 67/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 13/06/2003
Ngày có hiệu lực 01/01/2004 Ngày hết hiệu lực 01/07/2013
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Mục lục

Mục lục

Close