Văn bản "Nghị định 68/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/11.2014 và được thay thế bởi Nghị định 84/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có hiệu lực từ 01/11/2014

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/11/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 68/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Số hiệu 68/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 18/07/2006
Ngày có hiệu lực 08/08/2006 Ngày hết hiệu lực 01/11/2014
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 68/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Mục lục

Mục lục

Close