Văn bản "Nghị định 68/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 05/09.2013 và được thay thế bởi Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập, có hiệu lực từ 05/09/2013

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 05/09/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 68/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

Số hiệu 68/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 08/08/2011
Ngày có hiệu lực 30/09/2011 Ngày hết hiệu lực 05/09/2013
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 68/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập
Mục lục

Mục lục

Close