Văn bản "Nghị định 74/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 20/07.2014 và được thay thế bởi Nghị định 54/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp, có hiệu lực từ 20/07/2014

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 20/07/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 74/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp

Số hiệu 74/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 01/08/2006
Ngày có hiệu lực 16/08/2006 Ngày hết hiệu lực 20/07/2014
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 74/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp
Mục lục

Mục lục

Close