Văn bản "Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và xuất khẩu của nhà nước" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/04.2017 và được thay thế bởi Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước, có hiệu lực từ 15/04/2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/04/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và xuất khẩu của nhà nước

Số hiệu 75/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 30/08/2011
Ngày có hiệu lực 20/10/2011 Ngày hết hiệu lực 15/04/2017
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và xuất khẩu của nhà nước
Mục lục

Mục lục

Close