Văn bản "Nghị định 78/2006/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 25/09.2015 và được thay thế bởi Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài, có hiệu lực từ 25/09/2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 25/09/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 78/2006/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Số hiệu 78/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 09/08/2006
Ngày có hiệu lực 31/08/2006 Ngày hết hiệu lực 25/09/2015
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 78/2006/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Mục lục

Mục lục

Close