Văn bản "Nghị định 79/2003/NĐ-CP Quy chế thực hiện dân chủ ở xã" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2007 và được thay thế bởi Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007, có hiệu lực từ 01/07/2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 79/2003/NĐ-CP Quy chế thực hiện dân chủ ở xã

Số hiệu 79/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 07/07/2003
Ngày có hiệu lực 02/08/2003 Ngày hết hiệu lực 01/07/2007
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 79/2003/NĐ-CP Quy chế thực hiện dân chủ ở xã
Mục lục

Mục lục

Close