Văn bản "Nghị định 80/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/04.2015 và được thay thế bởi Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ 01/04/2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/04/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 80/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Số hiệu 80/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 09/08/2006
Ngày có hiệu lực 03/09/2006 Ngày hết hiệu lực 01/04/2015
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 80/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
Mục lục

Mục lục

Close