Văn bản "Nghị định 88/2003/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2010 và được thay thế bởi Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, có hiệu lực từ 01/07/2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 88/2003/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội

Số hiệu 88/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 30/07/2003
Ngày có hiệu lực 28/08/2003 Ngày hết hiệu lực 01/07/2010
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 88/2003/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội
Mục lục

Mục lục

Close