Văn bản "Nghị định 88/2005/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 27/01.2014 và được thay thế bởi Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã, có hiệu lực từ 27/01/2014

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 27/01/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 88/2005/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã

Số hiệu 88/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 11/07/2005
Ngày có hiệu lực 04/08/2005 Ngày hết hiệu lực 27/01/2014
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 88/2005/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã
Mục lục

Mục lục

Close