Văn bản "Nghị định 88/2006/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/06.2010 và được thay thế bởi Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ 01/06/2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/06/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị định 88/2006/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh

Số hiệu 88/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 29/08/2006
Ngày có hiệu lực 27/09/2006 Ngày hết hiệu lực 01/06/2010
Nơi ban hành Chính phủ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị định 88/2006/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh
Mục lục

Mục lục

Close