Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 48/2012/NQ-HĐND về chế độ chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Nghị quyết 61/2013/NQ-HĐND bổ sung điểm 1 và điểm 2 khoản 2 điều 1 Nghị quyết 48/2012/NQ-HĐND

Số hiệu 59/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 07/07/2017
Ngày có hiệu lực 17/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Vĩnh Long Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 48/2012/NQ-HĐND về chế độ chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Nghị quyết 61/2013/NQ-HĐND bổ sung điểm 1 và điểm 2 khoản 2 điều 1 Nghị quyết 48/2012/NQ-HĐND
Mục lục

Mục lục

Close