Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/04/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 01/2003/QĐ-VKSTC-TCCB quy định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu 01/2003/QĐ-VKSTC-TCCB Ngày ban hành 19/02/2003
Ngày có hiệu lực 03/04/2003 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 01/2003/QĐ-VKSTC-TCCB quy định bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Mục lục

Mục lục

Close