Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/02/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 01/2005/QĐ-BGDĐT về Bộ chương trình khung giáo dục đại bọc khối ngành Nhân văn trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 01/2005/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 12/01/2005
Ngày có hiệu lực 04/02/2005 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 01/2005/QĐ-BGDĐT về Bộ chương trình khung giáo dục đại bọc khối ngành Nhân văn trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close